info@shabtaoffice.com

علت محبوبیت ترجمه ناجیت 

ترجمه ناجیت ، به عنوان بخشی از خدمات ما، بیشتر مورد استفاده متقاضیان ویزاهای کانادا و امریکا است و توسط مترجمین تائید شده سازمان قضاییه مترجمان رسمی کانادا و امریکا  انجام میشود. مدارک ترجمه شده توسط مترجمین ناجیت  نیازی به تاییدات رسمی مقامات دیگر ندارند و قابل ارائه به تمامی مراجع در کانادا و امریکا هستند.

 

علت محبوبیت ترجمه ناجیت 

قابلیت استفاده گسترده

ترجمه ناجیت  مورد تایید تمامی مراجع در کانادا و امریکا است و حتی در اکثر مواقع، توسط سایر کشورها نیز پذیرفته میشود.

هزینه کمتر از انواع دیگر ترجمه

با مهر ناتی دیگر لزومی به تائید ترجمه توسط مراجع رسمی نخواهد بود و نیازی به پرداخت هزینه های اضافه جهت تایید مدارک نیست.

سرعت بیشتر

دریافت تاییدات رسمی ترجمه در ایران مستلزم صرف حداقل چند روز کاری است که به ساعات کار سازمانهای دولتی ایران بستگی دارد. این در حالی است که برای امور ترجمه استرالیا، صرفا مهر ناتی مترجم برای دادن اعتبار به مدارک کفایت خواهد کرد.

امکان ترجمه مدارک غیر رسمی

با استفاده از مهر ناجیت ، امکان تائید مدارکی که در حالت عادی توسط مراجع رسمی قابل تائید نیستند وجود خواهد داشت. به طور مثال، ترجمه ناجیت دانشنامه و ریزنمرات نیازی به تایید مدارک تحصیلی توسط دانشگاه ندارند و صرفا وجود مدارک صادرشده توسط دانشگاه برای ترجمه کفایت خواهد کرد.

عدم نیاز به مراجعه حضوری

مشتریان نیازی به مراجعه حضوری به دارالترجمه ندارند و ارسال مدارک از طریق واتس اپ، تلگرام یا ایمیل برای ترجمه ناتی امکان پذیر است.