info@shabtaoffice.com

​​​​​​​خلاصه خدمات ما در ترجمه ناتی و ترجمه ناجیت:
​​​​​​​​​​​​​

 

وقت سفارت فرانسه

وقت سفارت ایتالیا

وقت سفارت بلژیک

وقت سفارت کانادا

وقت سفارت لندن

وقت سفارت المان

وقت سفارت سوئد

وقت سفارت سوئیس

پر کردن فرم سفارت استرالیا ( توریستی،  تحصیلی، کاری و یا سرمایه گذاری،ازدواج)

پرکردم فرم سفارت کانادا (تحصیلی و توریستی)

پرکردن فرم سفارت انگلستان (تحصیلی و توریستی،ازدواج)

 GTE Writing 

نکته های نگارش GTE

 

SOP Writing 

سی دی آر چیست؟

RPL Writing 

نگارش فرم گزارش پروژه (ACS Project Report From - RPL) برای ارائه به انجمن کامپیوتر استرالیا (ACS)تخصص ماست!

آر پی ال (RPL)

وجود این مهر به تنهایی در مدارک ترجمه شده برای استرالیا و نیوزلند، اعتبار کافی به این مدارک میدهد و با وجود این مهر، نیازی به تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه نخواهد بود.

ناجیت چیست؟

ناجیت مخفف انجمن ملی مترجمین قضایی کشور آمریکا است که در واقع، سازمانی شبیه کانون مترجمین رسمی قوه قضاییه ایران است.

- چه نوع ترجمه ای مورد تایید وزارت امور خارجه قرار خواهدگرفت؟

وزارت امور خارجه اسنادی را که توسط دارالترجمه ­های رسمی ترجمه شده باشند، مورد تایید میداند.