info@shabtaoffice.com

همه چیز راجع به ترجمه ناتی به روش اسان و خیال راحت

بهره بردن از ترجمه مدارک با مهر مترجم ناتی فرصتی با ارزش برای متقاضیان اخذ ویزای استرالیا و نیوزیلند محسوب میشود.
همانطور که گفته شد NAATI توسط استرالیا و نیوزیلند بنا شده است. هدف از تشکیل این سازمان بخشیدن اعتبار و ارتقا کیفی به ترجمه مدارکی است که با مهر مترجم ناتی ارائه میشوند. مدارک توسط متقاضیان ویزای استرالیا و نیوزیلند جمع آوری و به مترجم ناتی ارائه میشوند و پس از ترجمه و تایید آنها با مهر ناتی قابلیت ارائه شدن به همه سازمانها، ادارات، دانشگاهها و ... در این دو کشور را دارند.
اصلی ترین کاربرد ترجمه ناتی انجام امور ترجمه مدارک جهت اخذ ویزای استرالیا و نیوزیلند است. با ترجمه ناتی مدارک، امور ارزیابی مدارک (Assessment) تسهیل میشود. همچنین، بدین طریق سرعت انجام روال اداری به طور قابل توجهی افزایش می یابد. زیرا ترجمه ناتی و مترجم ناتی کاملا مورد اطمینان دولتهای دو کشور نامبرده میباشند و اعتبار مترجم ناتی و صحت ترجمه ناتی به راحتی قابل استناد است.
دریافت کننده (Recipient) ترجمه ناتی با استفاده از شماره اشتغال مترجم (Practitioner ID) که در مهر و سربرگ مترجم ناتی درج شده است، امکان بررسی اعتبار مترجم را خواهد داشت. جهت بررسی صحت انجام ترجمه توسط مترجم ناتی، فایل word هر مدرکی که به تایید مترجم ناتی میرسد در آرشیو او و بالطبع در NAATI ذخیره میشود. دریافت کننده از طریق ارسال ایمیل (به NAATI و مترجم ناتی) میتواند به آسانی اعتبار و صحت موارد نامبرده شده را بررسی نماید.
در ترجمه ناتی، مترجم موظف است تا از عباراتی استفاده کند که در دو کشور یاد شده مرسوم و رایج اند. این نکته در بومی سازی ترجمه و درک بهتر دریافت کننده آن امتیازی بسزا محسوب میشود.
همچنین، نظر به اینکه ترجمه ناتی از تاییدیه های دیگر من جمله تایید وکلا، وزارتخانه ها، اداره ها و سازمانهای داخلی و خارجی بی نیاز است، متقاضی ترجمه ناتی از لحاظ هزینه و باز هم از لحاظ زمانی متنفع است.
موردی که به سبب آن عمده دانشجویان به ترجمه ناتی روی می آورند، قابلیت ترجمه گواهی موقت فارق التحصیلی و ریز نمرات غیر رسمی با مهر ناتی است. شایان ذکر است که هر گونه مدرک دیگری حتی اگر به صورت آنلاین هم که باشد، قابلیت ترجمه با مهر ناتی را دارا میباشد.

از دیگر مزایای ترجمه با مهر ناتی قابلیت استخراج کردن (Extract) مطالب حائز اهمیت از مدارک جهت ترجمه است. فرض بفرمایید قصد ارائه ترجمه توافقنامه ای صد صفحه ای جهت ارزیابی را دارید. در اینصورت مترجم ناتی این اجازه را دارد که مفادی همچون موضوع توافقنامه، اطلاعات طرفین، مدت و مبلغ قرارداد، آدرس و اطلاعات تماس طرفین قرارداد و خط امضا و مهرهای مربوطه را در ترجمه لحاظ کرده و ممهور سازد. به این ترتیب به طور قابل توجهی در هزینه و زمان فرآیند اقدام جهت ویزای استرالیا و نیوزیلند صرفه جویی میشود.​​​​​​​ این تکنیک در ترجمه اسناد ملکی و ازدواج، اجاره نامه، مبایعه نامه، شرایط عمومی بیمه نامه ها، پرینت حساب بانکی و بسیاری از مدارک دیگر قابل استفاده است.
​​​​​​​متقاضیان ترجمه ناتی نیازی به ارائه اصل مدارک خود جهت انجام ترجمه ندارند. صرفا اسکن مدارک جهت ترجمه کفایت میکند. این ویژگی از خاص ترین مزایای ترجمه با مهر ناتی است  و مانند ترجمه رسمی قضایی نیازی به مدرک مکمل و یا تاییدیه ای از سازمان هتی ایرانی نیست خلاصه بگم دیگه درگیر  کاغذ بازی و روندهای پیچیده ترجمه رسمی ممیشد . 

بهره بردن از ترجمه ناتی، با توجه به روال ساده و منظم فوق الذکر، در مراحل اخذ ویزای استرالیا و نیوزیلند فرصتی بسیار با ارزش قلمداد میشود و شما را در روند مهاجرت خسته و مایوس نمیکند.