info@shabtaoffice.com

شرکت ها و ترجمه رسمی

شرکت ها و ترجمه رسمی

بین شرکت‌ ها و ترجمه رسمی در تهران و سایر شهرهای ایران رابطه مهمی وجود دارد. شرکتهای دارای فعالیت بین‌المللی،‌ طرف قرارداد شرکت‌های خارجی، نمایندگی یا شعبه شرکت‌های خارجی، علاقمند به مشارکت با شرکت‌های خارجی و فعالیت‌های مشابه نیاز به ترجمه اسناد و مدارک فارسی خود جهت ارائه به طرف‌های خارجی خود دارند.

نظر به اهمیت صحت ترجمه و اعتبار محتوای مدارک ارائه شده،‌ ترجمه به زبان مقصد شامل زبان انگلیسی یا سایر زبان ها باید توسط مترجمین معتمد و معتبر دارای مجوز رسمی از قوه قضائیه واقع در تهران و سایر شهرهای ایران صورت پذیرد. بدین ترتیب،‌ اینکار باید از طریق دفاتر رسمی دارالترجمه و مترجمین رسمی قوه قضائیه و به نرخ و قیمت اعلام شده توسط دفتر امور مترجمان قوه قضائیه انجام شود.

ترجمه رسمی مدارک شرکتی از فارسی به انگلیسی

ترجمه رسمی مدارک شرکتی عمدتاً شامل اسناد مالی، ترازنامه،‌ صورت سود و زیان، مدارک فنی،‌ اسناد مناقصه، آگهی‌های رسمی، اساسنامه و گواهی تاسیس،‌ وکالتنامه، آگهی تصمیمات، صورتجلسات مجامع عادی و فوق‌العاده، صورتجلسات هیئت مدیره،‌ گواهی‌نامه‌ها، قراردادها،‌ اسناد بیمه، اسناد مالکیت، اوراق مالیاتی،‌ گزارشات حسابرسی و غیره است.

ترجمه رسمی مدارک شرکتی از انگلیسی به فارسی

برای انجام امور اداری و رسمی شرکت گاهی نیاز به ترجمه رسمی مدارک شرکتی از انگلیسی به فارسی است. در واقع، مدارک تهیه شده توسط شرکت خارجی طرف قرارداد یا شرکت خارجی مادر، که در خارج از کشور تهیه و تنظیم شده باشند، برای استفاده در ایران باید ترجمه رسمی شوند.

همانطور که پیشتر نیز توضیح داده شد، برای ترجمه مدارک تهیه شده در خارج از کشور به زبان انگلیسی یا هر زبان دیگری، ابتدا مدرک مذکور باید به تایید مقامات دولتی و رسمی آن کشور برسد. سپس کنسولگری یا سفارت ایران در آن کشور صحت امضاء مقام دولتی و رسمی را تایید می نماید.

برای ترجمه رسمی در ایران، اصل مدرک باید بمنظور تایید مهر کنسولگری ایران به تایید اداره تایید اسناد وزارت امور خارجه برسد. با داشتن مهر امور خارجه، ترجمه رسمی مدرک انگلیسی امکان پذیر می باشد.

ترجمه رسمی ممهور به مهر دادگستری جمهوری اسلامی ایران سند معتبر و قابل اعتمادی برای طرف‌های خارجی در خارج از ایران و همچنین ادارات و سازمان‌ها دولتی و رسمی و بانک‌ها در ایران به شمار می‌رود.