info@shabtaoffice.com

ترجمه اسناد مالکیت

ترجمه اسناد مالکیت

در حال حاضر صرفا خدمات ترجمه غیر رسمی ، ناتی  و ناجیت در دفتر ما ارائه میشوند و اطلاعات این صفحه صرفا جنبه اطلاع رسانی دارند.

در این صفحه میخوانید

– ترجمه سند ملکی و گزارش کارشناسی ملک
– ترجمه سند خودرو
– ترجمه مبایعه نامه و اجاره نامه
– شرایط تایید اسناد مالکیت توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

ترجمه رسمی سند ملکی و گزارش کارشناسی ملک

 • اسناد ملکی دفترچه ای و تک برگی، در صورت وجود اصل مدرک یا نسخه المثنی، به شرط داشتن مهر و امضاهای لازمه توسط سازمان ثبت اسناد و املاک، قابلیت ترجمه رسمی را دارند.
 • کلیه موارد مندرج در سند ملکی اعم از نقل و انتقال، رهن و فک رهن ،بازداشت و رفع آن حتما باید در ترجمه رسمی سند ملکی ذکر شود و لازم است موارد فوق ممهور به مهر و امضای دفاتر اسناد رسمی باشند.
 •  گزارش های ارزیابی املاک و مستغلات که توسط کارشناسان رسمی، کارشناسان مرکز امور مشاوران حقوقی، کارشناسان قوه قضائیه و کارشناسان خبره روی سربرگ رسمی تهیه و تنظیم شده و ممهور به مهر و امضاهای لازمه باشند، قابلیت ترجمه رسمی را دارند.

کپی برابر با اصل سند مالکیت به هیچ وجه قابلیت ترجمه رسمی ندارد.

هزینه ترجمه رسمی سند ملکی و گزارش کارشناسی ملک

 • هزینه خام ترجمه برای سند مالکیت (تک برگی) :
 • هزینه خام ترجمه برای سند مالکیت (دفترچه ای) :
 • هزینه خام ترجمه برای برگ نظریه کارشناس ملک : 
 • برای ترجمه هر مورد انتقال یا توضیحات در اسناد مالکیت، مبلغ 30 هزار تومان به هزینه خام ترجمه افزوده میشود.
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: 
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: 

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری: 
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه:

ترجمه رسمی سند خودرو

اصل سند خودرو صادره از راهنمایی و رانندگی و دارای هولوگرام و مهر و امضاهای مربوطه، قابلیت ترجمه رسمی دارد.

هزینه ترجمه رسمی سند خودرو

 • هزینه خام ترجمه برای سند وسائل نقلیه سبک : 
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: 
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: 

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری:
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: 

ترجمه رسمی مبایعه نامه و اجاره نامه

 • مبایعه نامه و اجاره نامه های صادره از کلیه نهادهای ذیصلاح دولتی (مانند دفاتر اسناد رسمی و ادارات اوقاف )، به شرط اصالت و کامل بودن مهر و امضاهای لازمه و داشتن کد رهگیری ، قابلیت ترجمه رسمی دارند.

مبایعه نامه یا اجاره نامه های صادره از دفاتر املاک را نمیتوان ترجمه رسمی نمود اما به شرط اصالت و تایید مترجم میتوانید از راه حل جایگزین مانند ترجمه  ناجیت یا ناتی و غیررسمی برای این موارد استفاده کنید.

 • برگه های بنچاق، صلح نامه، قول نامه و مبایعه نامه های دست نویس(برای هر گونه ملک یا وسیله نقلیه )، اعتباری جهت ترجمه رسمی ندارند و این قبیل اسناد باید به صورت رسمی روی سربرگ مشخص و همراه با مهر/امضا/ هولوگرام توسط نهادهای ذیصلاح صادر شوند تا قابلیت ترجمه رسمی داشته باشند.  

در چنین مواردی نیز میتوان از راههای جایگزین مثل ترجمه ناجیت یا ناتی و غیررسمی برای ترجمه این مدارک استفاده کرد.

هزینه ترجمه رسمی مبایعه نامه و اجاره نامه

 • ترجمه مبایعه نامه و اجاره نامه با کد رهگیری : 
 • ترجمه اجاره نامه، بنچاق و صلح نامه محضری : 
 • هزینه های دفتری شامل کپی و پلمب: 
 • هزینه کپی برابر اصل هر صفحه فارسی: 

در صورت درخواست تاییدات دادگستری و وزارت امور خارجه، موارد زیر به هزینه ها اضافه میشوند:

 • هزینه تایید دادگستری:
 • هزینه تایید وزارت امور خارجه: 

شرایط تایید اسناد مالکیت توسط دادگستری و وزارت امور خارجه

ترجمه رسمی اسناد مالکیت دفترچه ای و تک برگی و همینطور سند اتومبیل، بدون نیاز به مدارک جانبی، قابل تایید است.

برای اخذ تاییدات، اصل سند باید به دادگستری ارسال شود.

 • گزارش های ارزیابی املاک، علاوه بر شرایط اشاره شده در بالا، نیازمند ارائه اصل سند ملکی مرتبط نیز هستند. این مدارک علاوه بر مهر و امضاء کارشناس باید به تأیید کانون کارشناسان رسمی دادگستری یا مرکز امور مشاوران حقوقی وکلاء و کارشناسان یا دادگستری محل نیز برسند.
 • در رابطه با بیع نامه، قرارداد فروش و اجاره نامه هایی که در دفاتر اسناد رسمی یا اوقاف صادر میشوند و کد رهگیری دارند، بایستی ترجمه رسمی به همراه اصل سند مالکیت مربوطه توسط دارالترجمه به دادگستری ارسال گردد.
 • ترجمه رسمی مبایعه نامه های صادره از تعاونیهای مسکن و شرکتهای ساختمانی به شرط تصدیق اصالت و کامل بودن مهر و امضاها قابل تایید توسط دادگستری است. البته ارائه روزنامه رسمی شرکت یا تعاونی به عنوان مدرک همراه به دادگستری الزامی خواهد بود.